Krešimir Kuštan - osobne stranice

SolidWorks
Primjer 01

SolidWorks Primjer 01 (renderiran)

 
Natrag
SolidWorks Primjer 01 u *.pdf formatu (vidljivi bridovi)
SolidWorks Primjer 01 (solid)
SolidWorks Primjer 01 u *.pdf formatu (renderiran u boji)
Doma
Slijedeća